ACO verwerpt protest Peugeot tegen Audi

Gepubliceerd op 11 juni 2009 door Ron Lem

De strijd die door Peugeot achter de schermen tegen Audi wordt gevoerd, heeft afgelopen avond een vervolg gekregen. De ACO (Automobile Club de l'Ouest) heeft gisteravond rond 23.33 uur, een klein half uur voor het einde van de vrije trainingen, het team van Peugeot Total laten weten het protest dat het team had ingediend ongegrond te verklaren.

Het protest van Peugeot betrof enkele onderdelen aan de Audi R15, die volgens Peugeot bedoeld waren als aerodynamisch, terwijl dergelijke onderdelen niet in het reglement op de lijst met aerodynamische onderdelen voorkomen. Het betrof hier een verbindingsstuk tussen de beide voorvleugels alsmede enkele onderdelen aan de binnenzijde van die voorvleugels.

De ACO heeft Peugeot laten weten dat zij de autonome macht heeft om te bepalen of onderdelen al dan niet onder de aerodynamische reglementen vallen. In dit geval is bekeken of de bewuste onderdelen uitsluitend in gebruik zijn om downforce te creëren. De ACO kwam tot de conclusie dat dit niet het geval was. Daarmee wees zij het protest van Peugeot af en verklaarde dat de Audi R15 zoals deze nu rondrijdt voldoet aan de huidige reglementen.

Peugeot heeft laten weten een andere interpretatie van de reglementen te hebben, en heeft daarom laten weten het besluit van de ACO aan te vechten. Het team maakte een uur na de afwijzing door de ACO bekend de zaak nu aan de FIA voor te zullen leggen.

Audi was niet voor commentaar bereikbaar. Enkele bronnen rond het team hebben echter laten doorschemeren dat fabrikant Audi vindt dat zij zich aan de reglementen gehouden heeft, en dat het hele geval nu een zaak is tussen de ACO en Peugeot waar Audi zich niet mee zal bemoeien.

De ACO heeft inmiddels aangekondigd eind juni een bijeenkomst te organiseren met de technische afdelingen van de diverse fabrikanten, om de reglementen nog eens scherp door te nemen. Hiermee kunnen de reglementen voor 2010 en 2011 desnoods nog worden aangepast. Voor dit jaar handhaaft de ACO de huidige reglementen en heeft daarmee de toegepaste onderdelen op de Audi R15 legaal verklaard.
Het ziet er dus naar uit dat het laatste woord over deze kwestie voorlopig nog niet gesproken is.

Ron Lem