Wèl traction-control in 2004

Gepubliceerd op 01 mei 2003 door Martin Zoon

Tijdens de teambazen-meeting, afgelopen dinsdag in London, is in samenspraak met Max Mosley besloten om traction-control het volgende seizoen nog gewoon te handhaven. De belangrijkste reden voor dit besluit is dat er aan het bannen van traction-control te hoge kosten verbonden zijn, daar de teams zullen moeten investeren in de ontwikkeling van vervangende systemen en technieken. Met ingang van het begin van het volgende seizoen zal het wèl verboden zijn om met launch-control de starts te beïnvloeden.
Een ander belangrijke overeenkomst is bereikt over het gebruik van één racemotor per weekend met ingang van volgend jaar. Wanneer de motor in een race-weekend vervangen moet worden, zal dat de betreffende coureur zelfs 10 plaatsen op de starting-grid kosten.
Allerlei andere zaken t.a.v. regenbanden, opbouw van de achtervleugels en toepassing van bepaalde materialen werden eveneens besproken, maar brachten geen overeenstemming naar voren. Wél werd men er het uiteindelijk over eens dat telemetrie van auto naar pitbox toegestaan blijft.