Drie auto’s per team?

Gepubliceerd op 10 mei 2002 door Bianca Zoon

De opmerkingen van Paul Stoddart in acht nemende, hij pleitte eerder vandaag voor 'junior' teams, blijkt het dat volgens het Concorde Agreement mogelijk is dat de teams drie auto's op de baan mogen brengen, mits het totale aantal onder een bepaald minimum valt.Rijden er straks drie Ferrari's rond?

Dit heeft te maken met het feit dat Ecclestone zich tegenover de tv zenders, die veel geld voor de rechten betalen, contractueel verplicht heeft een minimum aantal auto’s (tussen de 16 en 18, red.) op de baan te brengen.

Het lijkt erop dat de kleine teams daarom een partijtje blufpoker spelen door de one-engine regel te promoten. De sterke teams kunnen, als er nog meer kleine teams ophouden te bestaan, zonder dat daar extra veel geld voor uitgegeven moet worden, op deze manier meer auto’s inzetten. Dat is weer goed voor sponsors, de teams etcetera.