Mosley spreekt over………

Gepubliceerd op 13 april 2002 door John ter Meer

Kostenvermindering

FIA voorzitter Max Mosley is naar buiten gekomen met de mededeling dat “hij geen keuze had waar het ging om de kosten te verminderen. Als er nog eens twee teams de poorten moeten sluiten brengt dat de kredietwaardigheid in gevaar, dat is iets wat de FIA voorzag en moest dus snel maatregelen nemen. Wij maken ons zorgen over de teams die een jaarlijks tekort van $20 miljoen hebben. Wij weten allemaal dat als je meer uitgeeft dan er binnenkomt het allemaal snel ophoudt”.

“De FIA heeft tot taak om formule 1 samen te houden. Iedereen is er van op de hoogte dat er aanzienlijk minder aan reclame wordt uitgegeven. Het zal dan onder zulke omstandigheden niet lang duren voordat de lengte en de bedragen van sponsorships naar beneden gaan, daar hoeft niemand enige illusie over te hebben”.

“Daar moeten wij op letten en ik ontken niet dat de kleinere teams op de hulp van de FIA rekenen om te kunnen overleven”.

over tien plaatsen terug

Mosley verdedigde verder ook de ‘tien plaatsen terug’ regel met de woorden dat “de grote meerderheid van de teams het hier mee eens is”.

kopers van Prost

Over de “kopers van het Prost team”, zoals Mosley de heren Walkinshaw en Nickerson noemt, “denken wij dat deze geen recht hebben om aan het Formule 1 wereldkampioenschap te mogen deelnemen. Ik denk dat deze zaak vrij snel, ik denk over een paar weken, voorbij zal zijn”.

Kirch

Over het bankroet van Kirch maakt FIA voorzitter Mosley zich ook niet te veel zorgen. Met Formule 1 is het 100% anders dan bijvoorbeeld met voetbal. Er zijn een aantal voetbalteams die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van Kirch en in Formule 1 is Kirch afhankelijk van ons.Formule 1 krijgt haar geld niet van Kirch maar Kirch krijgt haar geld van Formule 1.

minder testen

“Een van de dingen om kosten te verlagen is om van februari tot november niet meer te testen. Behalve voor een Grand Prix, dan kan op de vrijdag vier uur gebruikt worden als testsessie. Recentelijk was ik bij een test op het circuit van Barcelona aanwezig. Er waren zo veel motorhomes etc. aanwezig dat het op wel op een Grand Prix weekend leek. Het enige verschil was dat er geen publiek en geen TV aanwezig was. Elk team denkt dat ze een stukje sneller gaan maar dat doen de concurrerende teams ook. Ik vind dat allemaal maar irrationeel, maar tegelijkertijd kan ik hier niet veel aan doen, tenzij de meerderheid van de teams accoord gaat en op het moment zijn ze geen voorstander van minder testen. Misschien verandert dat nog in de toekomst.”

banden

Over de afdeling racebanden zei Mosley ten slotte dat “er geen grote veranderingen in het geschreven reglement zullen komen” maar ook dat hij “niet blij is met de hogere bochtensnelheid. De FIA en de teams hebben afgesproken dat het reglement voor het chassis voorlopig niet veranderd zal worden”. Daarom lijkt de enige mogelijkheid om op het gebied van de banden iets te gaan ondernemen om snelheden te verlagen. Hoewel Mosley hier niet echt op wilde ingaan gaf hij volmondig toe “zeer bezorgd te zijn over de snelheden die in bochten behaald wordt”.

de gevaren van de sport

De gezamenlijke Formule 1 coureurs werden vandaag door Mosley nog eens gewezen op de gevaren die de sport met zich meebrengt. “Elke rijder weet dat hij door een botsing uitgeschakeld kan worden en het is dus in hun eigen belang dat dit niet plaats vindt. Misschien ben ik te optimistisch maar ik denk dat de trend die wij bij de eerste races dit jaar gezien hebben waar vlak na de start er dingen verkeerd gingen snel voorbij zal zijn”. Over het feit dat de Formule 1 auto’s aanzienlijk sterker dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden het geval was meende hij dat “omdat de chassis nu veel veiliger zijn coureurs denken dat hun niets kan overkomen en meer risico nemen dan dat voorheen het geval was. Het is daarom goed mogelijk dat wij meer botsingen zien want niemand die nog denkt dat hij zich kan bezeren”.

de autofabrikanten

“Ik denk dat er nu dat er daadwerkelijk een oplossing gaat komen en dat er een deal komt. Het is een positieve ontwikkeling dat er nu bijna niet meer over twee kampioenschappen gesproken wordt. Ook de ACEA is op dit vlak een stuk rustiger geworden. Er is druk op de schouders van alle partijen om met een oplossing te komen en ik denk dat dit dan ook snel gaat komen”.

over verbale oorlog

”Iedereen is vrij om zijn mening te ventileren en geen enkele coureur zal door de FIA tegengewerkt worden als hij het niet met de FIA eens is. Maar wanneer er woorden gesproken worden die afbreuk aan de sport doen dan is dat een ander geval. Verbale oorlog is een standaard onderdeel van deze sport. Dat komt door de verschillende karakters die hier optreden en door de geweldige aandacht van de media. Tenzij het de belangen van Formule 1 beschadigd maak ik mij hier niet zo veel zogen over”.

sigaretten sponsorship

Mosley deed verder “een oproep aan de diverse regeringen om de internationale afspraak die er gemaakt werd met betrekking tot het stoppen van reclame en sponsorship van sigarettenfabriekanten te respecteren. Zo niet dan lopen die landen het risico dat wij niet komen. De FIA is van mening dat het van essentieel belang is dat zo een verbod op wereldwijde basis plaats gaat vinden. Als landen dat op een individuele basis gaan doen is dat gelijk aan het wegdrukken van lucht uit een opblaasbed; het gaat naar een andere plaats toe”.

“Zonder een wereldwijd verbod is het een futiele zaak wanneer een land op eigenhoutje sigaretten sponsorship verbiedt want de beelden van auto’s met sigaretten sponsorship blijven in de huiskamers binnenkomen. De enige manier om hier mee op te houden is om een wereldwijd verbod in te stellen. Aanstaande maandag is er een hearing bij het Europese Parlement in Straatsburg. Het voorstel dat op tafel ligt is om vanaf 1 juli 2005 dit verbod in te stellen. Ons voorstel aan de EU is om zo een verbod pas aan het einde van 2006 in te laten gaan want die datum is al door andere landen zoals Australië geaccepteerd”.

permanente officials

De voorzitter had er echt zin in vandaag want zijn spraakwaterval was onstuitbaar. In ieder geval krijgt het voorstel om ex Formule 1 coureurs als permanente officials aan te stellen niet zijn bijval. “Ik zie dat niet zitten want dan worden die weer een deel van het circus. Ik denk dat het voornaamste met deze officials is dat ze altijd geheel onpartijdig zijn en blijven. Het probleem met voormalige Formule 1 coureurs is ze niet meer helemaal courant zijn maar dat men toch nog altijd denkt dat ze een autoriteit op dit gebied zijn. Dat is een gevaarlijke combinatie van factoren. He luister, om een goede voetbalscheidsrechter te zijn is het niet noodzakelijk dat je ooit op internationaal niveaus tegen een bal trapte. Wat noodzakelijk is dat men een goed begrip over de regels heeft”. ”.

de uitspraak van Montoya

“Ik vind het dom wanneer een coureur op een agressieve manier uitlatingen doet. Ik denk dat hij (Montoya) beter zij mond kan dichthouden want als hij zelf in zo een situatie terecht komt zou hij wel eens spijt van deze uitspraak kunnen krijgen”.