Prost protest

Gepubliceerd op 06 januari 2002 door John ter Meer

De ruim 200 man personeel van Prost Grand Prix ging de afgelopen week geheel in Franse stijl op de barricaden. Op de stoep van het Franse ministerie van Economische, Financiële en Industriële zaken werd geprotesteerd en gevraagd om aandacht voor het noodleidende F1 team.

Er schijnen twee serieuze gegadigden te zijn om het team over te nemen. In het geval van een surseance van betaling is het Franse rechtstelsel zo dat er ook sommige personeelsleden zitting hebben in een comité dat uitmaakt of een doorstart zin heeft. Daarom was deze protestactie ietwat vreemd en doet anders vermoeden. De organisatie van de Australische Grand Prix werd al medegedeeld dat men op maximaal 22 auto’s moet rekenen.