Voor de zekerheid...

Gepubliceerd op 03 januari 2002 door John ter Meer

Michael Schumacher is voor het komend seizoen voor het lieve sommetje van 81 miljoen US dollars verzekerd bij Lloyds in Londen. Zijn jaarinkomen is hiermee zekergesteld voor een bedrag van 45 miljoen dollar en zijn premies voor dik 5 miljoen dollar. Mocht Schumacher door een ongeval in zijn Ferrari blijvend invalide raken dan ontvangt hij 20 miljoen dollar en bij fatale afloop ontvangen de nabestaanden 10 miljoen dollar. En of dat nog niet genoeg zekerheid is: als de Duitser een of meerdere races mist, dan kan hij nog altijd een bankoverschrijving tegemoet zien van 3 miljoen dollar per race.