Onduidelijkheid over organisatie spektakeldagen.

Gepubliceerd op 16 juni 1999 door

Zoals de fans reeds hebben gelezen in het postermagazine willen we voor de goede orde via deze weg nogmaals melding maken van het feit dat de door de fanclub georganiseerde spektakeldagen zoals vorig jaar geïnitieerd en bedacht door Huub Brentjens en zijn mannen niet zullen doorgaan. Het evenement komend weekeinde in Echt staat geheel los van de fanclub.